Dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej Na wstępie należy zaznaczyć, że ustalenia dotyczące pory nocnej (czyli 8 godzin przypadających między godzinami 21.00 a 7.00) powinny być zawarte w u.z.p. lub regulaminie pracy. Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku określenia regulaminu pracy, informuje pracownika na piśmie o porze nocnej oraz o innych ważnych warunkach zatrudnienia…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!