Wyodrębnienie jednostek organizacyjnych szpitala

383

Czy w świetle ustawy o działalności leczniczej możliwe jest wyodrębnienie przez podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą (szpital) jednostek organizacyjnych posiadających określoną w statucie samodzielność i jaka może być granica tej samodzielności?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!