Wyrok WSA dotyczący faktur błędnie oznaczonych MPP w ewidencji VAT

4

SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Wojtynowska (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Rischka, Sędzia WSA Krzysztof Przasnyski, po rozpoznaniu w Wydziale I w trybie uproszczonym w dniu 7 września 2021 r. sprawy ze skargi A Spółka Jawna na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 11 lutego…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!