Wysokość wpłat na IKE w 2021 roku

17

Znamy już wysokość maksymalnej kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2022. Limit wpłat na IKE podano w obwieszczeniu MRiPS z dn. 19 listopada 2021 r., opublikowanym w Monitorze Polskim pod poz. 1062.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1808) wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.

Jeżeli ustalona w ten sposób kwota będzie niższa od kwoty ogłoszonej w poprzednim roku kalendarzowym, wówczas obowiązuje kwota wpłat dokonywanych na IKE ogłoszona w poprzednim roku kalendarzowym. Ile wynosi przyszłoroczny limit?

W związku z powyższym roczny limit wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne w roku 2022 wynosi 17 766 zł. Oznacza to, że w przyszłym roku posiadacze indywidualnych kont emerytalnych będą mogli wpłacić na nie aż o 1 989 zł więcej. To wyjątkowo duża podwyżka. Dla porównania w ubiegłym roku wzrost wyniósł zaledwie 96 zł.

Przypominamy, że prawo do dokonywania wpłat na IKE przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. Osoby małoletnie (w przedziale wiekowym 16–18 lat) mają jednak ograniczone prawo do dokonywania wpłat na IKE. Mogą ich dokonywać tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

Na IKE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający. Oznacza to, że nie ma możliwości gromadzenia oszczędności wspólnie, np. z małżonkiem czy z dzieckiem. Każda z tych osób musi założyć własne, odrębne konto emerytalne. IKE można założyć bez względu na to, czy jest się uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego.

oprac. B.O.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułZnamy kwotę górnego limitu składek ZUS w 2022 roku
Następny artykułObniżka stawek VAT na żywność