Zmniejszy się liczba dokumentów załączanych do wniosku o świadczenia rodzinne

329

Resort pracy przygotował projekt rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika między innymi z obowiązku określenia nowego katalogu wymaganych dokumentów (zaświadczeń i oświadczeń), niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych.

Nowe przepisy realizują upoważnienie ustawowe, zawarte w art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.). Projektowane rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem MPiPS z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2013 r. poz. 3), które na podstawie art. 10 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1359).

W porównaniu do obowiązującego obecnie rozporządzenia z dnia 3 stycznia 2013 r., na mocy wprowadzonych zmian osoby ubiegające się o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych nie będą zobowiązane do dołączenia następujących dokumentów:

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!