Źródła prawa ubezpieczeń społecznych oraz rodzaje ubezpieczeń

680

Najważniejsze akty prawne systemu ubezpieczeń

Podstawowym źródłem prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych jest ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) – zwana w dalszej części opracowania „s.u.s.”. W unormowaniach s.u.s. uregulowano m.in. następujące zagadnienia systemowe:

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!