Amortyzacja samochodu wykorzystywanego dla celów mieszanych

403

Czy Wnioskodawczyni może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej samochodu osobowego używanego nie tylko do celów działalności gospodarczej (świadczenie usług pomocy prawnej w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego), ale również prywatnie?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!