Czy brak wynagrodzenia członka zarządu to przychód spółki?

366

Czy w sytuacji, gdy Członek Zarządu pełni swoją funkcję w Spółce bez wynagrodzenia, po stronie Spółki powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!