Czy diety z tytułu podróży zagranicznych będą kosztem uzyskania przychodu?

421

Czy diety z tytułu podróży zagranicznych Wnioskodawcy do wysokości diet ustalanych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 167, dalej: „Rozporządzenie”) będą kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!