Czy urlop uzupełniający może być udzielony w częściach?

540

Zgodnie z Kartą Nauczyciela (art. 66 ust.1) udzieliłam nauczycielowi urlopu uzupełniającego wymiarze 8 tygodni – od 30.11.2011 r. do 24.01.2012 r., ponieważ w ferie zimowe 2011 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim, a w lipcu i sierpniu 2011 r. na urlopie macierzyńskim. W roku 2012 r. ferie zimowe mamy w terminie od 16-29.01.2012 r. i urlopy pokryły się w ilości 9 dni. Proszę mi powiedzieć czy powinnam udzielić urlopu uzupełniającego od 30.11.2011 r. do 15.01.2012 r., a pozostałą część od 30.01.2012 r. do 7.02.2012 r., z uwzględnieniem ferii zimowych? Czy może urlop uzupełniający skonsumował część urlopu podczas ferii zimowych, a pracownik będzie z niego korzystał w ferie letnie(lipiec, sierpień)?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!