Czy uwzględnić badanie lekarskie z innego ośrodka medycyny pracy?

416

Pracownik wykonał badania okresowe w innym niż wskazanym przez pracodawcę ośrodku medycyny pracy i dostarczył zaświadczenie z brakiem przeciwwskazań do wykonywania pracy na swoim stanowisku pracy. Czy możemy takie zaświadczenie lekarski uwzględnić?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!