Dodatek za pracę w porze nocnej w 2016 r.

449

Od 1 stycznia 2016 roku wzrosła podstawa naliczania dodatku do wynagrodzenia, wypłacanego pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej.

Wspomniany dodatek przysługuje na mocy art. 1518 § 1 k.p. w związku z wykonywaniem pracy w porze nocnej (8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00) i wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę – za każdą godzinę pracy w nocy.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!