Dokumentacja szkolna: Przechowywanie i archiwizacja

OKE i szkoły oraz dokumentacja egzaminacyjna, a instrukcje kancelaryjne.

8
„Czy można zutylizować dokumentację szkolną z egzaminów gimnazjalnych (protokoły zbiorcze, deklaracje rodziców, dostosowania itp.? Czy należy sporządzić jakąś dokumentację z tej utylizacji? Jak długo należy przechowywać w szkole dokumentację z egzaminu ósmoklasisty?” Odpowiadając na pytanie uważam, że organizatorem egzaminów gimnazjalnych

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.