Dyrektor może zobowiązać nauczycieli do udziału w zebraniach

411

W szkole dyrekcja ustaliła obowiązek spotkań nauczycieli uczących w danej klasie (każdy wychowawca sam ustala, kiedy zrobi to zebranie). Ze względu na różną ilość prowadzonych klas jeden nauczyciel ma kilka obowiązkowych spotkań w półroczu, inny kilkanaście – w ramach tego samego obowiązku. W kolejnym roku ilość spotkań ma się podwoić, czyli różnice wzrosną, np. z 8 do 32 godzin w półroczu. Obecność na tych zebraniach jest kontrolowana, nieobecność jest zaliczana do niewywiązywania się z obowiązków nauczyciela i wpisywana w dokumenty. Czy jest to zasadne? I czy w ramach tego samego obowiązku mogą pojawiać się takie różnice w godzinach pracy nauczyciela?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!