Fundusz socjalny i świadczenia dla dyrektora szkoły

Czy w regulaminie ZFŚS szczegółowo powinna być unormowana procedura postępowania w stosunku do dyrektora szkoły?

10
„Kto powinien udzielać dyrektorowi szkoły pożyczek mieszkaniowych i innych świadczeń rzeczowych i finansowych z ZFŚS? Czy regulamin ZFŚS obowiązujący w jednostce powinien określać kto przyznaje świadczenia socjalne dyrektorowi ? Czy głównego księgowego jednostki można upoważnić do podpisywania wniosków na udzielanie

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.