Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia VAT-u w związku z realizacją projektu dofinansowywanego z EFRR

435

Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z otrzymanych faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z wykonywaniem inwestycji?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!