Jak wznowić działalność gospodarczą?

48

Przedsiębiorcy wpisani do CEIDG mogą zawiesić działalność gospodarczą na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy niż 30 dni. Jak ponownie rozpocząć prowadzenie zawieszonej firmy? Jeśli działalność została zawieszona na czas określony – czyli we wniosku o zawieszenie wskazano datę jej wznowienia – działalność zostanie wznowiona automatycznie w wybranym przez przedsiębiorcę dniu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku w tym zakresie….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!