k.p.c. – Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze – Księga pierwsza. Proces – Tytuł VI. Postępowanie (art. 125-424[12])

794

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1098 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 01.10.2022 r. — dotyczą art.: 125, 1312 (dodany). Dział I Przepisy ogólne o czynnościach procesowych Rozdział 1 Pisma procesowe Art. 125. § 1. Pisma procesowe obejmują wnioski i oświadczenia stron składane poza rozprawą….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!