Kwalifikacje osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19

5

Z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 17 lutego br., weszły w życie przepisy wykonawcze określające kwalifikacje wymagane od osób zajmujących się przeprowadzaniem szczepień ochronnych przeciwko COVID-19.

Wspomniane powyżej przepisy zawarto w rozp. MZ z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz.U. poz. 293).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!