Likwidacja szkoły – jaką procedurę należy zastosować?

415

Powiat L. jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Leczniczym dla Dzieci i Młodzieży w miejscowości O., w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Leczniczym dla Dzieci i Młodzieży oraz Gimnazjum Specjalne przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Leczniczym dla Dzieci i Młodzieży. Czy prawidłowa będzie następująca procedura rozwiązania i likwidacji? 1) Podjęcie uchwały Rady Powiatu o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego, wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych. 2) Po otrzymaniu opinii kuratora oświaty (nie będzie procedury zawiadamiania rodziców – w szkole uczą się dzieci będące na turnusach rehabilitacyjnych od 3 do 6 tygodni). 3) Podjęcie jedną uchwałą Rady Powiatu decyzji o rozwiązaniu z dniem 31 sierpnia 2013 r. Zespołu Szkół oraz likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!