Nakłanianie pracownika do rezygnacji z PPK może skończyć się interwencją inspektora pracy

11

Z dniem 4 czerwca br. weszły w życie zmiany nadające nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Inspektor pracy będzie mógł ścigać wykroczenia polegające na nakłanianiu pracowników do rezygnacji z oszczędzania w pracowniczych planach kapitałowych (PPK).

Wspomniane modyfikacje prawne wynikają z ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. poz. 1079), która – jak już wskazano – weszła w życie z dniem 4 czerwca 2022 r.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!