Nowy wykaz norm zharmonizowanych – obwieszczenie Prezesa PKN

356

Dnia 8 września 2021 r. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) wydał dokument, w którym zostały opublikowane wykazy Polskich Norm (PN) według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r., wprowadzających europejskie normy zharmonizowane na mocy odnośnych – przywołanych w tym dokumencie – dyrektyw odpowiednich uprawnionych organów UE. Wykaz, o którym była wyżej mowa, zawarto w obwieszczeniu…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!