Od Redakcji…

633

Zamieszczony tekst ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (skrót: k.p.c.) został opracowany przez redakcję na podstawie tekstu jednolitego z dnia 07.08.2020 r., ogłoszonego w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz. 1575 oraz zmiany opublikowanej w Dz.U. z 2020 r. poz. 1578.  …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!