Od Redakcji…

612

Zamieszczony tekst ustawy z dnia 20.05.1971 r. – Kodeks wykroczeń (skrót: k.w.) został opracowany przez redakcję na podstawie ostatniego tekstu jednolitego z dnia 28.09.2022 r. ogłoszonego w Dzienniku Ustaw z 2022 r. pod poz. 2151 oraz zmian opublikowanych w Dz.U. z 2022 r. poz. 2311….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!