Odpowiedź na sprzeciw pracownika wobec wymierzonej kary

496

Za nieprzestrzeganie przez pracownika obowiązków pracowniczych pracodawca może nałożyć na pracownika karę porządkową lub pieniężną.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!