Oświadczenie pracownika sprawującego opiekę nad dzieckiem do lat 4

1035

Podstawami prawnymi oświadczenia są art. 148 pkt 3 lub 178 § 2 Kodeksu pracy, które stanowią o szczególnych unormowaniach czasu pracy pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!