Przedsiębiorcy: Czym jest faktura VAT marża?

Odsprzedaż towarów używanych i procedura nabycia takich towarów.

83

„Moje pytanie dotyczy procedury marży towary używane. Podatnik-vatowiec nabywa towar pod nazwą części samochodowe/osobowe/ od podmiotu gospodarczego /osoba fizyczna – vatowiec/ na podstawie faktury VAT marża. W/w części odsprzedaje dla osób prowadzących działalność gospodarczą jak również dla osób prywatnych. W związku z tym, czy ma prawo zastosować procedurę marży towary używane i czy koszty wysyłki może naliczyć w osobnej pozycji na fakturze wg stawki 23%? Jeżeli tak, to czy należy posiadać dodatkowe dokumenty od dostawcy, żeby udowodnić, że w/w części nie są nowe lecz używane? Przykłady, które się pojawiają, dotyczą głównie samochodów osobowych, co nie trudno udowodnić /rok produkcji, przebieg km/. Spotkałam się z takim poglądem, żeby można było zastosować w/w procedurę przy dalszej odsprzedaży, to nabycie musi nastąpić od osoby prywatnej nie prowadzącej działalności gospodarczej.”

Faktura VAT marża jest korzystnym rozwiązaniem dla sprzedawcy, gdyż opodatkowaniu podlega tylko kwota …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!