Przedsiębiorcy i korzystny wyrok TK dot. nieruchomości

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. opodatkowania podatkiem od nieruchomości składników majątku niewykorzystywanych do prowadzenia działalności.

14

Pozytywny dla przedsiębiorców wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący opodatkowania podatkiem od nieruchomości składników majątku niewykorzystywanych i niemogących być potencjalnie wykorzystywanymi do prowadzenia działalności gospodarczej.

W dniu 24.02.2021 r. Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie w sprawie skargi konstytucyjnej Z.W. dotyczącej opodatkowania nieruchomości osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rozumiany w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W ocenie TK przedsiębiorcy nie mogą być obciążani wyższą stawką podatku od nieruchomości jedynie z powodu posiadania nieruchomości, które nie służą im do prowadzenia działalności gospodarczej.

Według TK zastosowanie najwyższej stawki podatkowej dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyłącznie na podstawie kryterium posiadania danej nieruchomości przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą stanowi nieproporcjonalną ingerencję w prawo do własności tych podmiotów.

W związku z wyrokiem TK z dn. 24.02.2021 r. sygn. akt: SK 39/19 przedsiębiorcy, którzy otrzymali niekorzystne decyzje samorządowych organów podatkowych powinni rozważyć wystąpienie z wnioskiem o wznowienie postępowań podatkowych.

Miesięczny termin na złożenie wniosku o wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną rozpocznie się od daty wejścia w życie wyroku TK, tj. od daty jego opublikowania w Dzienniku Ustaw. Wyrok nie został jeszcze opublikowany.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dn. 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – Dz.U. z 2019 r. poz. 1170.
  2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 02.04.1997 r. – Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.; ost. zm. z 2009 r. Nr 114, poz. 946.

Źródło: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!