Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny

406

Częściowa likwidacja szkoły, zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmiany planu nauczania uniemożliwiające dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć – uzasadniają rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 KN. Wypowiedzenie staje się jednak bezskuteczne, jeżeli w ciągu 30 dni od dnia jego doręczenia nauczyciel złoży pisemny wniosek o przeniesienie w stan nieczynny.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!