Równość wynagrodzeń – zasady równego traktowania w zatrudnieniu

455

Równe traktowanie w prawie pracy, a dyskryminacja

„Czy pracodawca nie naruszył art. 183a i art. 183c K.p. wdrażając wzrost wynagrodzeń grupie pracowników, którzy osiągnęli wiek emerytalny tylko po 105 zł? Porozumienie zawarte pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi przewidywało wzrost wynagrodzenia średnio na jednego pracownika o 157 zł., minimum 105 zł a max 210 zł. Pracownicy z tej grupy uważają, że pracodawca chce w ten sposób zmusić ich do odchodzenia na emeryturę.”

Zagadnienie równego traktowania w zatrudnieniu, zwłaszcza w zakresie dotyczącym wynagrodzenia pracowników od wielu lat jest przedmiotem dyskusji w doktrynie a także w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Zgodnie z przepisem …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!