Rozp. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki (…) w szkołach artystycznych nierealizujących kształcenia ogólnego

442

Dz.U. 2010.61.381

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułRozp. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się rady pedagogicznej ze względu na specyficzną organizację pracy szkoły lub placówki
Następny artykułDyrektor szkoły wybierze urlop także w ciągu roku szkolnego