Skutki podatkowe umorzenia kary administracyjnej

417

Czy w przypadku umorzenia nałożonej kary administracyjnej za usunięcie drzew bez zezwolenia umorzenie to stanowić będzie przychód z innych źródeł strony, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!