Tarcza antykryzysowa – świadczenie postojowe

Pomoc dla przedsiębiorców: Samozatrudnieni oraz pracownicy na umowach cywilnoprawnych.

29

Zgodnie z „Tarczą Antykryzysową” świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

Jakie są warunki otrzymania świadczenia? …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!