Towar, a dodatkowe koszty dla firmy za magazynowanie

Rachunkowość: W jaki sposób ewidencjonować nabywane towary i materiały w księgach rachunkowych? Czym różni się cena nabycia od ceny zakupu składnika aktywów w spółce?

20
„Spółka zakupiła 2 lata temu łódź w typie jacht i ujęła zakup jako towar na magazynie, którym jest do dnia dzisiejszego. Co roku jest zawierane ubezpieczenie OC na tę łódź oraz pojawiają się dodatkowe koszty typu – opłaty za postój,

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.