Waloryzacja 2020: senat przyjął ustawę w sprawie podwyżek emerytur i rent

Podczas ostatniego posiedzenia senatorowie jednogłośnie przyjęli bez poprawek ustawę modyfikującą obecnie obowiązujące zasady waloryzacji emerytur i rent.

76

Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw dotyczy waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w roku 2020. Wprowadzono odstępstwo od zasad waloryzacji określonych w podstawowej dla tej materii ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!