Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli bez zmian

Karta Nauczyciela obliguje ministra edukacji do corocznego określania wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Obowiązek ten jest aktualny, nawet jeśli stawki wynagrodzenia pozostają bez zmian. I tak jest właśnie w tym roku.

2

Wykonując delegację KN, minister przygotował i opublikował rozporządzenie MEiN z dn. 22.04.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2021 r. poz. 787) – zawierające nową tabelę stawek, która w niczym nie różni się od tej obowiązującej od 01.09.2020 r.

Nie jest to zresztą zaskoczenie, ponieważ ustawa budżetowa na rok 2021 utrzymała kwotę bazową dla nauczycieli w niezmienionej wysokości (3.537,80 zł), a to właśnie na podstawie tej kwoty wylicza się średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Jeżeli zwiększa się kwotę bazową, to rośnie średnie wynagrodzenie nauczycieli, a wraz z nim, odpowiednio, także i płaca zasadnicza.

Tak się jednak w tym roku nie stanie. Oznacza to, że również przez pierwsze cztery miesiące nowego roku szkolnego 2021/2022 nauczyciele pobierać będą wynagrodzenie zasadnicze i średnie w dotychczasowej wysokości, ustalonej 01.09.2020 r., kiedy to miała miejsce ostatnia podwyżka.

Kwoty minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, którzy mają najwyższy wymagany poziom wykształcenia (legitymują się tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym, to około 96% ogółu nauczycieli), pozostają zatem na obecnym poziomie i wynoszą w przypadku:

  • nauczyciela stażysty – 2.949 zł,
  • nauczyciela kontraktowego – 3.034 zł,
  • nauczyciela mianowanego – 3.445 zł,
  • nauczyciela dyplomowanego – 4.046 zł.

Omawiana nowelizacja weszła w życie 13.05.2021 r.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!