Wysokość wskaźnika waloryzacji składek emerytalnych za I kw. 2021 r.

66

W obwieszczeniu MRiPS z dnia 10 czerwca 2021 r. (M.P. poz. 553) ogłoszony został wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2021 r. Wskaźnik ten wyniósł 112,64%. W porównaniu do poprzedniego kwartału wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych jest wyższy o 12,23%. Zgodnie z przepisami art. 25 ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. jedn….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!