Wysokość wskaźnika waloryzacji składek emerytalnych za IV kw. 2020 r.

26

W obwieszczeniu MRiPS z dnia 8 marca 2021 r.(M.P. poz. 273) ogłoszony został wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2020 r. Wskaźnik ten wyniósł 100,41%. W porównaniu do poprzedniego kwartału wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych jest niższy o 0,31%. Zgodnie z przepisami art. 25 ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. jedn. Dz.U….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!