Zasady uwzględniania w wynagrodzeniu urlopowym składników płacowych oraz innych świadczeń ze stosunku pracy

459

  Odpłatny charakter – to jedna z podstawowych cech uprawnienia pracowniczego, jakim jest urlop wypoczynkowy. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 172 k.p. za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie urlopowe, o którym mowa, nie przysługuje jedynie wówczas, gdy pracodawca na podstawie odrębnych przepisów jest obowiązany objąć…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!