Zasiłek pielęgnacyjny i opiekuńczy

Świadczenia opiekuńcze z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

324

„Chciałbym prosić o wyjaśnienie dwóch kwestii: A/ Wnioskodawca ubiega się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku ze sprawowaniem opieki nad bratem, który legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności na podstawie art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych. Brat, który wymaga opieki jest rozwiedziony, ma troje pełnoletnich dzieci, jednak nie zna ich miejsca zamieszkania, ponieważ dzieci nie utrzymują kontaktu z ojcem. Rozwód nastąpił z wyłącznej winy Pana, który wymaga opieki. Zgodnie z kolejnością wymienioną w art. 129 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a zstępnych przed rodzeństwem. Czy w opisanym przypadku można przyznać prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego bratu osoby wymagającej opieki pomimo, że osoba wymagająca opieki ma dzieci, które zobowiązane są do alimentacji w pierwszej kolejności, ale faktyczną opiekę sprawuje brat, który zamieszkuje wraz z wymagającym opieki? B/ Wnioskodawca pobiera na podstawie art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawnego syna. W dniu 05.02.2018 r. Wnioskodawca otrzymał decyzję z dnia 31.01.2018 r. przyznającą prawo do emerytury z wyrównaniem za kilka miesięcy wstecz. Pierwsza wypłata emerytury nastąpiła w dniu 15.02.2018 r. Od kiedy Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?”

Odp. A

W opisanym przypadku …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułWaloryzacja 2018: wyższe dodatki do emerytur i rent
Następny artykułSporna data wystawienia świadectwa pracy