Zmiana przydziału godzin nauczyciela na podstawie porozumienia zmieniającego

686

Nauczyciel dyplomowany jest zatrudniony na podstawie mianowania w pełnym wymiarze pensum (18 godzin). Od września 2013 r. będzie realizował 16/18 etatu z matematyki oraz 2/22 etatu z zajęć rewalidacyjnych w formie indywidualnej terapii oligofrenopedagogicznej. Jeśli przeliczyć te godziny, to jest to pełny etat. Wynagrodzenie nauczyciela pozostanie bez zmian. W jakiej formie należy poinformować nauczyciela o przydziale godzin i na jakie przepisy należy się powołać? Czy należy zastosować wypowiedzenie zmieniające?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!