Badania profilaktyczne pracowników

540

W art. 229 § 4 k.p. sformułowano zasadę mającą bezwzględnie obowiązujący charakter, zgodnie z którą pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Kwestię statusu orzeczenia lekarskiego – w kontekście aktualności tego dokumentu – rozstrzygnięto w…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułSzkoły i dofinansowanie na edukację ekologiczną
Następny artykułStawka preferencyjna podatku