Czynniki i procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników

675

Materiały i procesy technologiczne

Zgodnie z art. 220 § 1 k.p. niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!