Czy zgoda na przydzielenie godzin ponadwymiarowych powinna mieć formę pisemną?

391

Czy zgoda na przydzielenie nauczycielowi godzin ponadwymiarowych powyżej 1/4 etatu w danym roku szkolnym powinna być wyrażona na piśmie i włączona do jego akt osobowych?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!