Jak aktualizować dane SIO w przypadku śmierci ucznia?

427

Do SIO wg stanu na 30 września 2012 r. podano ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Uczeń zmarł 4 października 2012 r. Czy w okresie od 30 września 2012 r. do 31 marca 2013 r. powinno się wprowadzić zmiany w SIO i usunąć tego ucznia?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!