MPiPS pracuje nad ograniczeniem czasu trwania umów o pracę na czas określony

297

Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu pracy różnicują okres wypowiedzenia stosunku pracy zawartego na podstawie umowy o pracę w zależności od okresu, na który została ona zawarta. Zgodnie z art. 33 k.p. umowa zawarta na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, gdy strony tak postanowią, zawierając umowę.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułOd 01.07.br. obniżono wysokość opłat za wydanie informacji z KRK
Następny artykułRefundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – nowelizacja rozporządzenia