Proponowane przepisy przewidują między innymi większą elastyczność pracy, zmianę zasad wypowiadania umów na czas określony, promowanie dialogu społecznego i rozwijanie prawa układowego.

Jeszcze w dniu głosowania wprowadzano korekty do ostatecznego tekstu projektu. Przyjęto go większością głosów. 10 osób głosowało za, 3 były przeciw. Ważną informacją jest, że przeciwko głosowali zgodnie eksperci należący do NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Pracodawców RP. Po przyjęciu projekt trafił do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a następnie do Rady Dialogu Społecznego, gdzie będą się toczyć dalsze prace i dyskusje nad propozycjami.Zaproponowane kodeksy to efekt 18 miesięcy działalności Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułGoogle stawia szlaban kryptowalutom
Następny artykułLekcje wychowawcze z katechetą?