Obowiązek składkowy od kwoty umorzonej pożyczki przyznanej niepełnosprawnemu

393

Czy umorzona część pożyczki przyznanej niepełnosprawnemu byłemu pracownikowi będzie stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!