Odpowiedzialność materialna pracownika za uszkodzenie samochodu firmowego

20

Jestem kierowcą w firmie od 3 miesięcy. Dwa dni temu doszło do kolizji drogowej, w wyniku której samochód firmowy został uszkodzony. Czy poniosę w związku z tym koszty? Zaznaczam, że pracodawca opłaca AC i OC.

Każdy pracownik może ponieść tzw. odpowiedzialność materialną. Zgodnie z art. 114 Kodeksu pracy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną, gdy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę. To na pracodawcy spoczywa obowiązek wykazania poniesionej szkody (art. 116 k.p.), a pracownik odpowiada za nią tylko w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę oraz tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z których wynikła szkoda (art. 115 k.p.).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułWyścig płacowo cenowy nie poprawia kondycji gospodarstw domowych
Następny artykułSposób, by zmniejszyć szarą strefę