Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

558

  Skrócenie okresu wypowiedzenia jest procedurą przewidzianą w art. 361 § 1 k.p. Zgodnie z tym przepisem, w brzmieniu nadanym ustawą z dn. 25.06.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1220), która weszła w życie z dniem 22.02.2016 r., pracodawca może — w celu wcześniejszego rozwiązania umowy — skrócić okres…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!